Module B

Module B: Leerprincipes & Trainingsmethodes

Doelstelling Module B:

Deze module is bedoeld als verdere opstap naar het diploma ‘Kynologisch Instructeur’ e.o. ‘Hondengedragstherapeut’ en is te volgen wanneer Module A met goed gevolg is afgerond.

In deze module gaan we dieper in op leerprincipes, trainingsmethoden & gedrag. U leert o.a. wat bedoelt wordt met klassieke en operante conditionering en wat voor invloed dat heeft op de gedragingen van en trainen van honden. Dat ondanks het feit dat positief trainen voorop staat en de kern vormt van deze module men soms toch de keuze moet maken om in te grijpen en wat dan de spelregels dan zijn. Hoe rangorde van invloed is maar ook feitelijke clickertraining komt aan bod evenals diverse praktijkoefeningen met (eigen) honden.

U zult beter begrijpen hoe een hond leert en wat uw rol hierin kan zijn. Deze kennis kunt u direct in de praktijk brengen.

Deze module bestaat voor uit theorie en praktijkoefeningen.

Doelgroep Module B:

Deze module is bedoeld voor mensen ‘Hondengedragstherapeut’ willen worden of voor zij die graag het diploma ‘Kynologisch Instructeur’ halen omdat zij b.v. een eigen uitlaatservice of hondenschool willen beginnen of hulpinstructeur zijn bij een hondenschool.

Tevens is deze Module geschikt voor mensen die graag meer kennis en ervaring willen opdoen in de leerprocessen & training van honden.

Inhoud:

1. Clickertraining
2. Leerprincipes
3. Ingrijpen – corrigeren
4. Probleemgedrag
5. Rangorde
6. Kinderen en Honden
7. Gedragstesten, (theoretisch)
8. Praktijkoefeningen
Deze module bestaat voor uit theorie & praktijk met (eigen) honden.

Duur en Examinering

Deze module bestaat uit een lang weekend met direct aansluitend een theorie-examen. Afhankelijk van datum is deze module ook door-de-weeks te volgen eventueel i.c.m. Module A ‘Basiskennis Hondengedrag’.

Om u zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden ontvangt u het lesmateriaal 2 weken voor aanvang van deze module en nadat de factuur voor deze module is voldaan. Na het behalen van dit examen ontvangt u een certificaat als bewijs dat u geslaagd bent en kunt u desgewenst deelnemen aan Module C: ‘Instructie’.

Overzicht opleidingen

voorjaar 2022:
Module B datum Kosten*
vrijdag 21 t/m zondag 23 januari 2022 € 399,00 (excl. btw)

Najaar 2022:
Module B datum Kosten*
vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober 2022 € 399,00 (excl. btw)

Direct inschrijven

* prijzen inclusief lunch, koffie, thee & fris,
exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzingen.