Voorwoord

Geachte Cursist,

Wij heten u van harte welkom bij AVKO. In omgang met onze honden is er de laatste jaren (gelukkig) veel veranderd. We besteden niet alleen steeds meer aandacht aan de voeding en de verzorging van onze honden, maar zijn ons ook steeds meer gaan verdiepen in het gedrag van onze viervoetige huisvrienden.

Dit laatste heeft ons geïnspireerd om AVKO op te zetten. Een Academie die meer wil zijn dan alleen maar een opleidingscentrum. Kwaliteit, professionaliteit en samenwerking staan bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij willen dat AVKO voor u de sleutel zal zijn tot kennis van honden. Wij gaan verder waar anderen stoppen. Wij willen vernieuwend, verbredend en verdiepend zijn en deze uitdaging gaan wij graag met u aan.

Ons opleidingscentrum is het resultaat van onze passie voor honden. In het bijzonder het trainen van honden en het begeleiden van cursisten met hun hond. Wij zijn professioneel opgeleid en hebben vele jaren ervaring binnen het opleiden, trainen en begeleiden van mensen en honden. Niet alleen zijn wij gespecialiseerd in hondengedrag en in probleem-gevend gedrag bij honden, ook hebben we kennis van mensengedrag en zijn wij zeer gedreven om onze kennis en kunde met u te delen.

Sinds 1995 zijn wij professioneel met honden bezig. Daarnaast hebben wij diverse cursussen, lezingen en workshops gegeven. Het verzorgen van deze cursussen heeft ons geïnspireerd om onze eigen opleidingscentrum op te zetten.

Wij zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te begeleiden met deze module(s).

Frank Feijen
Senior Hondengedragsdeskundige, instructeur

© 2020, AVKO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVKO.

Tekst: Frank Feijen
Fotografie: Frank Feijen